Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor" înseamnă Legea nr. 677 din 21/11/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată si completată, Regulamentul (EU) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("RGPD"), orice lege care implementeaza RGPD sau reglementează protecția datelor cu caracter personal în România, precum și orice decizii, ordine, regulamente sau reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere sau alte autoritati competente de reglementare si care sunt menite sa protejeze drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, in particular, dreptul acestora la intimitate cu privire la prelucrarea datelor, aplicabile în România

 

S.C KOLL SMART TRADING SRL este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0001524. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, KOLLSMART.RO are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

 Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe KOLLSMART.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor.

 

KOLL SMART TRADING  face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal ale partenerilor săi. Având în vedere introducerea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu 25 mai 2018, vă asigurăm că KOLL SMART TRADING  va respecta cu strictețe toate regulile nou introduse iar datele dumneavoastră personale sunt în siguranță. În acest scop, KOLL SMART TRADING  a redactat o politică de confidențialitate pentru procesarea datelor cu caracter personal pe care o puteți consulta oricând doriți.

 

Tipurile de date cu caracter personal ale clientilor care urmează să fie prelucrate:

Nume si prenume

Telefon

Adresa de facturare

Adresa de livrare

Numele si prenumele persoanei care primeste coletul

Telefonul persoanei care primeste coletul

 

Categoriile de persoane vizate la care se referă Datele cu caracter personal ale Clientilor

Clienti

 

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a KOLLSMART.RO, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 0001524, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre KOLLSMART.RO, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datata si semnata, expediate pe adresa KOLL SMART TRADING, Strada Fantanica, Numarul 38, Cladirea 10031, Camera 29, Sector 2,sau pe mail : office@kollsmart.ro

 va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

 - sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

 - sa interviti asupra datelor transmise;

 - sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara;

 - sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

 

Koll Smart Trading va folosi datele personale comunicate strict in interes legal : facturare/ livrare .

Datele comunicate vor fi retinute pe perioada solicitata din punct de vedere legal contabil.

Eliminarea din baza de date se va efectua prin trimiterea  unei cerei scrise sau a unui mail prin care se solicita eliminarea din baza de date a site-ului kollsmart.ro , iar kollsmart.ro se obliga sa raspunda in termen de 72 de ore la aceste solicitari. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul KOLLSMART.RO.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

 

De asemenea, KOLLSMART.RO poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: Curierat, servicii de plata si contabilitate .

 

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.